شلاق زدن ایران سیاست سیاسی همکاری عربستان

شلاق زدن: ایران سیاست سیاسی همکاری عربستان عربستان سعودی وزیر امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی دو تحول مهم در نظام‌های تسویه و پرداخت کشور / سیف

رئیس بانک مرکزی گفت: نوسازی زیرساخت نظام پرداخت با تدبیر بازبینی در مدل‌های کسب و کار توجیه اقتصادی می‌یابد. 

دو تحول مهم در نظام‌های تسویه و پرداخت کشور / سیف

سیف:دو تحول مهم در نظام های تسویه و پرداخت کشور

عبارات مهم : مرکزی

رئیس بانک مرکزی گفت: نوسازی زیرساخت نظام پرداخت با تدبیر بازبینی در مدل های کسب و کار توجیه اقتصادی می یابد.

به گزارش صدا و سیما، ولی الله سیف با بیان این که زیرساخت های نظام تسویه و پرداخت کشور در گذر سال ها، تحولات مهمی را از سر گذرانده و به بخش لاینفکی از زندگی روزانه مردم و فعالان اقتصادی و به عضوی حیاتی در پیکره نظام بانکی تبدیل شده است هست، اظهار داشت: در رهگذر این عوض کردن و تحول، نشانه های میانسالی از ساختارها و سامانه های موجود هویداست. میانسالی نشان از پختگی و بلوغ و تجربه دارد ولی در کنار آن ضعف ها و کاستی هایی به چشم می خورد که مانند ترک هایی ریز، دوام کل سازه را در دراز مدت با ترساندن روبه رو می کنند.

وی با تاکید بر این که نظام های تسویه و پرداخت کشور اینک در میانسالی خود با دو تحول مهم روبه روست که استواری، پایداری و تعالی آن را به چالش می کشند، گفت: تحول اول با پدیدار شدن فرسایش درونی نظام های تسویه و پرداخت، لزوم بازسازی و نوسازی آن را خاطرنشان می کند. سامانه ها و زیرساخت هایی که در طول دو دهه گذشته شکل گرفته اند، همچنان و به طور عمده از مدل های کسب و کاری تبعیت می کنند که حتی در وقت نوجوانی سیستم، با استانداردها و عملکردهای بهینه جهانی فاصله داشتند و اینک که به سامانه هایی تنومند و پرکاربرد بلوغ یافته اند، آثار توسعه خارج از مدل های بهینه بیش از پیش به بار گرانی جهت نظام بانکی بدل شده است است.

دو تحول مهم در نظام‌های تسویه و پرداخت کشور / سیف

سیف ادامه داد: نظام پرداخت کشور، مجموعه ای از سامانه های پرکاربرد، بسیار اثربخش ولی با کارایی و توانایی نگهداری و استمرار عملیات محدود است و نوسازی و بازسازی این زیرساخت، نیازمند سرمایه گذاری و هزینه کردهای بزرگی است که جز با تدبیر بازبینی در مدل های کسب و کار توجیه اقتصادی نمی یابد. حال که بحث تحول در نظام بانکی در عرصه عمومی به عنوان یک الزام مطرح هست، فرصتی مغتنم به دست آمده تا در سایه عقلانیت و به دور از هیجانات و احساسات اولیه ای که منجر به مسابقه های کور و بازارشکنانه شد، نگاهی نو به این عنوان و توجه به استانداردها و بهروش های بین المللی مبذول شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: تحول دوم منبعث از تحولات جهانی در حوزه فناوری و فناوران مالی است که به نظر می رسد در سال های آتی کل نظام مالی دنیا و کشور عزیزمان ایران را تحت تاثیر عمیق و ساختاری قرار دهد. این تحول از سه جهت ساختارهای موجود نظام مالی را آماج خود قرار داده هست. از یک سو، نظام های سنتی مبادله خبر های مالی، انحصار در روش های ارتباط با مشتری و ابزارهای پرداخت و محدودیت در مبادلات برون مرزی، با موجی از فناوری های مالی مبتنی بر پدیده هایی نظیر بانکداری باز در حال دگردیسی است.

رئیس بانک مرکزی گفت: نوسازی زیرساخت نظام پرداخت با تدبیر بازبینی در مدل‌های کسب و کار توجیه اقتصادی می‌یابد. 

وی خاطرنشان کرد: در سوی دوم انحصار و مزیت رقابتی سنتی بانک ها مبتنی بر سرمایه گذاری سنگین در مسیرهای دسترسی مشتری، با همه گیر شدن ابزارهای هوشمند، به سرعت در حال زایل شدن است و انبوهی از نوآوری هایی نظیر تامین مالی جمعی، اعطای تسهیلات جمعی و ایجاد شبکه های ارتباط مالی نظیر به نظیر، موجودیت بانک ها را به عنوان موسساتی عظیم نشانه گرفته اند.

سیف یادآور شد: در سوی سوم تحولی ناشناخته با آثاری آینده نگری نشده با معرفی رمزینه پول ها در حال وقوع هست. سنجش اثرها و عمق آن بر نظام های چند صد ساله پولی و ارزی همچنان عنوان بحث جدی کارشناسان و صاحب نظران در دنیا هست، لیکن با توجه به حضور این ابزارها در کشور، لزوم سیاستگذاری و اعلام عنوان در این خصوص جهت بانک مرکزی محرز شده است است.

واژه های کلیدی: مرکزی | اقتصادی | زیرساخت | میانسالی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs