شلاق زدن ایران سیاست سیاسی همکاری عربستان

شلاق زدن: ایران سیاست سیاسی همکاری عربستان عربستان سعودی وزیر امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس

گت بلاگز اخبار پزشکی الگوی مصرف دخانیات در کشور عوض کردن کرده است

معاون درمان، پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: در دهه اخیر مصرف قلیان در بین بانوان و جوانان و نوجوانان زیاد کردن پیدا کرده است.

الگوی مصرف دخانیات در کشور عوض کردن کرده است

الگوی مصرف دخانیات در کشور عوض کردن کرده است

عبارات مهم : پزشکی

معاون درمان، پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: در دهه اخیر مصرف قلیان در بین بانوان و جوانان و نوجوانان زیاد کردن پیدا کرده است.

به گزارش ایسنا، دکتر زهرا حسامی در یک برنامه رادیویی با اشاره به اینکه در حال حاضر الگوی مصرف دخانیات عوض کردن پیدا کرده هست، اظهار داشت: در دهه ی اخیر مصرف قلیان در کشور زیاد کردن پیدا کرده هست، در حالی که شیوع دخانیات در بین بانوان و جوانان و نوجوانان کشور نیز گسترش یافته است.

الگوی مصرف دخانیات در کشور عوض کردن کرده است

وی اضافه کرد: در حال حاضر جامعه نشانه دخانیات در کشور دستخوش عوض کردن شده است هست، به طوری که متاسفانه امروزه بعضی از خانواده ها به همراه فرزندان خود نسبت به مصرف قلیان اقدام می کنند.

حسامی با اشاره فعالیت های مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: های مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نخستین مرکز فعال در حوزه دخانیات کشور به شمار می آید، به طوری که تمامی کارها مربوط به کنترل دخانیات را در سطح دانشگاهی انجام می دهد. اجرای برنامه های ترک سیگار به شیوه های مختلف، اجرای برنامه های آموزشی و برنامه های پیشگیرانه از جمله بااهمیت ترین فعالیت هایی هستند که مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر عهده دارد.

معاون درمان، پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: در دهه اخیر مصرف قلیان در بین بانوان و جوانان و نوجوانان زیاد کردن پیدا کرده است.

وی در خصوص خروجی های مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عنوان کرد: خروجی های آماری و تحلیلی این مرکز همواره بعد از جمع آوری و نتیجه گیری به مسئولین مرتبط با حوزه های متفاوت در حد یک گزارش ابلاغ می شوند.

وی همچنین در ادامه اضافه کرد: متاسفانه امروزه بسیاری از طرح های مرکز تحقیقات کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بعد از ابلاغ و اطلاع رسانی به مراکز و دستگاه های متفاوت مورد بی توجهی قرار گرفته و مورد اجرا قرار نمی گیرند.

واژه های کلیدی: پزشکی | کنترل | برنامه | تحقیقات | دانشگاه | دانشگاه | دخانیات | مصرف قلیان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs