شلاق زدن ایران سیاست سیاسی همکاری عربستان

شلاق زدن: ایران سیاست سیاسی همکاری عربستان عربستان سعودی وزیر امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس

رصد نخستین سیاره فراخورشیدی بدون ابر

اخترشناسان یک سیاره فراخورشیدی موسوم به “WASP-96b” کشف کرده‌اند که ابر ندارد و آسمان آن هر لحظه صاف است.  رصد نخستین سیاره فراخور..

ادامه مطلب