شلاق زدن ایران سیاست سیاسی همکاری عربستان

شلاق زدن: ایران سیاست سیاسی همکاری عربستان عربستان سعودی وزیر امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس

حضور رییس‌جمهور در دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران قطعی است

سرپرست وزارت علوم با تاکید بر اینکه حضور رییس‌جمهور جهت شرکت در مراسم شروع سال تحصیلی تازه در دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران قطعی هست، گفت: وقت حضور ایشا..

ادامه مطلب